Brukerbetingelser og vilkår


 • Avtalen gjelder mellom faktura.fakturert.no og den som har registrert seg som utsteder av regninger (Brukeren).
 • faktura.fakturert.no er en tjenesteyter hvor Brukeren kan få utført diverse tjenester i forbindelse med utstedelse og oppfølging av regninger. Eksempler på dette er registrering av regning, utsendelse av regning, utsendelse av kopier, oppfølging av sendte regninger m.m. Tjenester som betalingsformidling og inkasso er IKKE tjenester som ytes av faktura.fakturert.no.
 • Alle opplysninger som registreres tilhører Brukeren og kan ikke benyttes til annet enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. Det er Brukeren som utsteder regningene. faktura.fakturert.no sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren ber om.
 • Brukeren er ansvarlig for at regninger som sendes gjelder lovlige krav.
 • faktura.fakturert.no plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.
 • faktura.fakturert.no kan ikke bruke de registrerte opplysningene til andre ting enn å utføre de tjenester som Brukeren bestiller samt oppgaver som har med dette å gjøre.
 • faktura.fakturert.no har rett til å stenge kontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med faktura.fakturert.no skal kontoen åpnes igjen.
 • Ved misbruk som for eksempel utstedelse av regninger i strid med gjeldende lover og regler kan faktura.fakturert.no stenge kontoen umiddelbart.
 • faktura.fakturert.no sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som Brukeren bestiller. faktura.fakturert.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som ikke skyldes grov uaktsomhet.
 • faktura.fakturert.no har ikke ansvar for at regninger utstedt av Brukeren blir betalt.
 • faktura.fakturert.no kan endre sluttbrukeravtalen (dette dokumentet). Endringer publiseres på faktura.fakturert.no.
 • Tilleggstjenester blir fakturert månedtlig.

Vilkårene sist revidert 6. Mai 2018